Am y cwrs

Yn y cyfieithiad Cymraeg yma o’r hyfforddiant ymwybyddiaeth hunanladdiad 20 munud o hyd, byddwch yn ennill y sgiliau a hyder i gynorthwyo unigolyn all fod yn ystyried hunanladdiad.

Ar gyfer pwy mae’r hyfforddiant?

Mae’r hyfforddiant yn cael ei argymell ar gyfer unrhyw un 16 oed a hŷn.

Yr hyn fyddwch yn ei ddysgu

  • Sut i adnabod arwyddion rhybudd hunanladdiad
  • Sut i greu sgwrs gyda rhywun yr ydych yn poeni amdanynt
  • Lle i’w cyfeirio am ragor o gefnogaeth
  • Mae modd atal hunanladdiad

Faint o amser sydd ei hangen?

Mae’r hyfforddiant yn cymryd oddeutu 20 munud a byddwch yn derbyn tystysgrif ar ei gwblhau.

About the course

In the Welsh speaking edition of our suicide awareness training course you will gain skills and confidence to help someone who may be considering suicide.

Who it’s for?

The training is recommended for anyone aged 16 and over.

What you’ll learn

Through the training, you will learn how:

  • How to spot suicide warning signs
  • How to have a conversation with someone you’re worried about
  • Where to signpost to for further support
  • Suicide is preventable

How long will it take?

This training takes approximately 20 minutes.

Take the suicide awareness training - Welsh edition here.

Datblygwyd gyda chymorth gan:

Developed with support from:

Bangor uni full colour.png

Help keep our training free by donating to Zero Suicide Alliance.